služby
Obrábění
Jedním z dominujících předmětů naší činnosti je moderní výroba na počítačem řízených strojích, kde vyrábíme s vysokou přesností série dílů i speciální kusové zakázky, s jejichž výrobou máme dlouhodobé zkušenosti. Pro oba typy výroby používáme zadání navržené zákazníkem nebo vyvineme vlastní výrobní dokumentaci, při jejímž vývoji klademe velký důraz na ekonomičnost výroby, snažíme se zkracovat výrobní časy použitím nejvhodnějších nástrojů a pracovních postupů stejně jako pravidelným zvyšováním odbornosti všech našich pracovníků. Neopomínáme věnovat pozornost výběru nejvhodnějšího druhu materiálu pro daný výrobek a šetřit tak náklady zákazníka ať již díky ceně nejvhodnějšího materiálu nebo zkracováním času na výrobu.
Vývoj a konstrukce
Zabýváme se návrhem a výrobou jednoúčelových strojů dle vlastní či dodané dokumentace dle požadavků zákazníka. Zařízení dodáváme i včetně řídícího systému případně zajistíme úpravu stávajícího řídícího systému pro správnou funkci námi instalovaného zařízení. Vyrobené zařízení vybavíme mechanickými, pneumatickými nebo elektronickými prvky tak, aby plně vyhovovalo provozu zákazníka. Podle specifických potřeb zákazníka vyvineme programové vybavení pro vlastní funkci stroje a zaškolíme provozní obsluhu. Jako doplňky pro stroje nebo jako samostatné zakázky. Vyvíjíme a vyrábíme kontrolní měřidla a přesné přípravky pro různé druhy výroby. Máme rádi zakázky, které můžeme vyřídit komplexně od zadání poptávky až po sestavení a oživení stroje se zákazníkem. Maximální zájem a péči věnujeme i výrobě podle přesných disposic zákazníka.
Související služby
V naši výrobních prostorech, jsme schopni vyrobit speciální i běžné zámečnické konstrukce a přípravky pro automobilový i jiný průmysl, transportní stojany, zásobníky, bezpečnostní prvky a obslužná zařízení. Výroba může být opakovaná, sériová nebo můžeme dodat i jen jednotlivý výrobek. Vyrábíme ze všech druhů materiálu a máme velké zkušenosti s výrobou a svářením z antikorozních materiálů.


KONTAKT

Rastr-V, s.r.o.
KONSTRUKČNĚ-VÝROBNÍ KANCELÁŘ

Farčina 971
267 51 ZdiceJaroslav Vožeh 
 
+420 731 187 456 
jaroslav.vozeh@rastr-v.cz